ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตารางสอน- ครู 2/2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.68 MB
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.86 MB
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.84 MB
กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 933.56 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 911.64 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.85 MB
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.58 MB
งานแนะแนว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 340.18 KB