ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดโครงการตืนตนดีสู่สังคม เพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ณ ค่ายพระยารัษฏานุประดิษฐ์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2566,16:31   อ่าน 93 ครั้ง