งานประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.95 KB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Sar 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.96 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Sar 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.02 MB