ประเมินครู
วฐ2/1
วฐ2/1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.16 KB
แบบประเมินตนเอง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.74 KB
แนวทางการพิจารณา ด้านคุณธรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.01 KB
แนวทางประเมินด้าน1 ข้อ4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.67 KB
แนวทางการประเมินด้าน1ข้อ 3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.58 KB
คู่มือแระเมิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.33 KB