ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1 (อ่าน 70) 29 มี.ค. 63
หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงการให้เอกสารการเรียน ปพ1 ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 68) 24 มี.ค. 63
หนังสือแจ้งการเลื่อนรับสมัครและการสอบเข้านักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 321) 18 มี.ค. 63
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปี ๒๕๖๓ (อ่าน 512) 29 ม.ค. 63
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปี ๒๕๖๓ (อ่าน 476) 29 ม.ค. 63
ตารางเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับจริง) (อ่าน 762) 08 พ.ย. 62
ตารางเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับจริง) (อ่าน 583) 08 พ.ย. 62
ตารางเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับจริง) (อ่าน 736) 08 พ.ย. 62
ตารางเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับจริง) (อ่าน 597) 08 พ.ย. 62
ตารางเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับจริง) (อ่าน 451) 08 พ.ย. 62
ตารางเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับจริง) (อ่าน 402) 08 พ.ย. 62
รายงานโครงการกิจกรรมวันลอยกระทง (อ่าน 408) 04 พ.ย. 62
เอกสารประกอบรายงานโครงการกิจกรรมวันลอยกระทง (อ่าน 216) 04 พ.ย. 62
แบบ ร.ร.1 แบบรายงานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 (อ่าน 1118) 01 พ.ย. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ม.1) (อ่าน 1030) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ม.2) (อ่าน 880) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ม.3) (อ่าน 606) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ม.4) (อ่าน 555) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ม.5) (อ่าน 639) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ม.6) (อ่าน 457) 24 ต.ค. 62
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน วฐ2/1 (อ่าน 581) 17 ก.ย. 62
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ฉบับจริง) (อ่าน 957) 10 พ.ค. 62
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ฉบับจริง) (อ่าน 1156) 10 พ.ค. 62
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ฉบับจริง) (อ่าน 1531) 10 พ.ค. 62
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ฉบับจริง) (อ่าน 1130) 10 พ.ค. 62
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ฉบับจริง) (อ่าน 1540) 10 พ.ค. 62
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ฉบับจริง) (อ่าน 1763) 10 พ.ค. 62
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1118) 03 พ.ค. 62
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 916) 03 พ.ค. 62
นักเรียนใหม่ ม.ต้น จงดูปักอย่างไร (อ่าน 1048) 19 เม.ย. 62
นักเรียนใหม่ ม.ปลาย จงดูปักชื่ออย่างไร (อ่าน 1010) 19 เม.ย. 62
ปิดการจัดการเรียนการสอนภายใน วันที่ 7-10 มกราคม 2562 (อ่าน 791) 04 ม.ค. 62
งดการเรียนการสอนเสริม วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2562 (อ่าน 626) 04 ม.ค. 62
ตารางสอนฉบับปรับปรุงล่าสุด ภาษาไทย (อ่าน 352) 26 พ.ย. 61
ตารางสอนฉบับปรับปรุงล่าสุด คณิตศาสตร์ (อ่าน 369) 26 พ.ย. 61
แบบประเมินกิจกรรมบูรณาการวันลอยกระทง สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย (อ่าน 111) 26 พ.ย. 61
ตารางสอนฉบับปรับปรุงล่าสุด วิทยาศาสตร์ (อ่าน 399) 26 พ.ย. 61
ตารางสอนฉบับปรับปรุงล่าสุด พละศึกษา (อ่าน 336) 26 พ.ย. 61
ตารางสอนฉบับปรับปรุงล่าสุด ดนตรี ศิลปะ (อ่าน 328) 26 พ.ย. 61
ตารางสอนฉบับปรับปรุงล่าสุด อังกฤษ (อ่าน 438) 26 พ.ย. 61