ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 0) 22 มี.ค. 66
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน รอบ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 153) 16 มี.ค. 66
เอกสารใช้มอบตัวห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 (อ่าน 229) 08 มี.ค. 66
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 468) 03 มี.ค. 66
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 683) 03 มี.ค. 66
ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 236) 10 ก.พ. 66
ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 ภาษาจีน (อ่าน 164) 10 ก.พ. 66
ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 356) 10 ก.พ. 66
ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 ภาษาจีน (อ่าน 197) 10 ก.พ. 66
เรื่องการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสภาราชินี 2 ปีการศึกษา 2564 ผู้รายงาน นายอำนวย เทพเนียม ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 259) 13 ธ.ค. 65
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 ปีการศึกษา 2564 ผู้รายงาน นายประยุกต์ เซ้งซ่องกุ่น ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 300) 26 พ.ย. 65
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 971) 11 พ.ย. 65
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 795) 11 พ.ย. 65
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 668) 11 พ.ย. 65
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 933) 11 พ.ย. 65
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 613) 11 พ.ย. 65
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 611) 11 พ.ย. 65
ประกาศการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 319) 02 พ.ย. 65
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 296) 02 พ.ย. 65
กำหนดการประชุมผูปกครอง (อ่าน 243) 02 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 241) 31 ต.ค. 65
ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 273) 30 มิ.ย. 65
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสภาราชินี2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 1059) 14 มิ.ย. 65
ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3467) 12 พ.ค. 65
ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2485) 12 พ.ค. 65
ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2020) 12 พ.ค. 65
ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2694) 12 พ.ค. 65
ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1859) 12 พ.ค. 65
ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1629) 12 พ.ค. 65
ไลน์ระดับชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 712) 12 พ.ค. 65
รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1189) 07 พ.ค. 65
รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1279) 07 พ.ค. 65
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 5-11 พใคใ 2565 (อ่าน 947) 04 พ.ค. 65
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 5-11 พใคใ 2565 (อ่าน 935) 04 พ.ค. 65
รายชื่อปรับพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 5-11 พใคใ 2565 (อ่าน 773) 04 พ.ค. 65
รายชื่อปรับพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 5-11 พใคใ 2565 (อ่าน 877) 04 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา (อ่าน 699) 04 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา (อ่าน 728) 02 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียน มอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 2 พ.ค. 2565 เวลา 08.30น. ณ ห้องสมุด (อ่าน 975) 29 เม.ย. 65
ค่าเงินบำรุงการศึกษาสำหรับจ่ายในวันมอบตัว (อ่าน 855) 28 เม.ย. 65
ตารางการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 1100) 28 เม.ย. 65
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังคมศึกษา (อ่าน 883) 18 เม.ย. 65
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนทั่วไป มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5045) 25 ก.พ. 65
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนทั่วไป มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5390) 25 ก.พ. 65
ระเบียบการรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4041) 18 ก.พ. 65
ระเบียบการรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4027) 18 ก.พ. 65
ระเบียบการรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ม.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3772) 18 ก.พ. 65
ระเบียบการรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3808) 18 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโควต้า) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3966) 08 ก.พ. 65
ตารางเรียนแบบ on-site และ Online ชั้น ม.1 (อ่าน 4131) 27 ม.ค. 65