คณะผู้บริหาร

นายศักดา ไพสมบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนิรมล นิลพัฒน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0833964137
อีเมล์ : Niramon_ninlaphat@hotmail.com

นายอำนวย เทพเนียม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0842585527

นายประยุกต์ เซ้งซ่องกุ่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศรีสุดา พรหมดนตรี
ครูชำนาญการพิเศษปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป