ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนเพื่อรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 514) 22 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 แผนการเรียน อังกฤษ-ไทย-สังคม ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 273) 22 พ.ค. 63
ตารางเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 155) 19 พ.ค. 63
ตารางเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 83) 19 พ.ค. 63
ตารางเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 147) 19 พ.ค. 63
ขั้นตอนการเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์โดยผ่าน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 368) 17 พ.ค. 63
ช่องทางการรับชม "การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019" (อ่าน 156) 16 พ.ค. 63
ตารางเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 287) 16 พ.ค. 63
ตารางเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 110) 16 พ.ค. 63
ตารางเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 146) 16 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนออนไลน์ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1094) 03 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนออนไลน์ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 897) 03 พ.ค. 63
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1 (อ่าน 99) 29 มี.ค. 63
หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงการให้เอกสารการเรียน ปพ1 ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 221) 24 มี.ค. 63
หนังสือแจ้งการเลื่อนรับสมัครและการสอบเข้านักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 579) 18 มี.ค. 63
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปี ๒๕๖๓ (อ่าน 740) 29 ม.ค. 63
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปี ๒๕๖๓ (อ่าน 677) 29 ม.ค. 63
ตารางเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับจริง) (อ่าน 856) 08 พ.ย. 62
ตารางเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับจริง) (อ่าน 639) 08 พ.ย. 62
ตารางเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับจริง) (อ่าน 811) 08 พ.ย. 62
ตารางเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับจริง) (อ่าน 688) 08 พ.ย. 62
ตารางเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับจริง) (อ่าน 524) 08 พ.ย. 62
ตารางเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับจริง) (อ่าน 472) 08 พ.ย. 62
รายงานโครงการกิจกรรมวันลอยกระทง (อ่าน 561) 04 พ.ย. 62
เอกสารประกอบรายงานโครงการกิจกรรมวันลอยกระทง (อ่าน 277) 04 พ.ย. 62
แบบ ร.ร.1 แบบรายงานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 (อ่าน 1243) 01 พ.ย. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ม.1) (อ่าน 1093) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ม.2) (อ่าน 933) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ม.3) (อ่าน 659) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ม.4) (อ่าน 601) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ม.5) (อ่าน 687) 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ม.6) (อ่าน 505) 24 ต.ค. 62
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน วฐ2/1 (อ่าน 638) 17 ก.ย. 62
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ฉบับจริง) (อ่าน 1023) 10 พ.ค. 62
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ฉบับจริง) (อ่าน 1216) 10 พ.ค. 62
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ฉบับจริง) (อ่าน 1600) 10 พ.ค. 62
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ฉบับจริง) (อ่าน 1190) 10 พ.ค. 62
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ฉบับจริง) (อ่าน 1639) 10 พ.ค. 62
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ฉบับจริง) (อ่าน 1837) 10 พ.ค. 62
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1189) 03 พ.ค. 62